• Modellere Fischer-Tropsch syntese ved polymerisasjon reaksjonsmekanisme. 

      Sandal, Sondre Emil; Jose, Edgar M. Heitor; Haavaldsen, Oscar (Bachelor thesis, 2020)
      Universitetet i Sørøst-Norge forsker på gassifisering gjennom Bio4fuels, i denne forbindelse var det ønskelig å utarbeide en modell som ser på aspektene ved syntetisering av biodiesel via Fischer-Tropsch. Syntetiseringen ...