• Helsefremmende aspekter ved landbyfengslet på Bastøy 

      Andvig, Ellen Sofie; Ausland, Liv Hanson; Eberhardt, Tom (SFPR-forskningsrapport;4, Research report, 2018)
      Bakgrunn Mange straffedømte strever med økonomiske og sosiale problemer, arbeidsløshet og fysiske, psykiske og rusrelaterte helseutfordringer. Norsk kriminalpolitikk bygger på verdier som rettssikkerhet, humanisme og ...