Now showing items 3888-3907 of 5351

  • Production of π0 and η mesons up to high transverse momentum in pp collisions at √s = 2.76 TeV 

   Acharya, Shreyasi; Adamová, Dagmar; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, Gianluca; Agnello, Michelangelo; Agrawal, Nikita; Ahammed, Zubayer; Ahmad, Shafiq F.; Ahn, Sang Un; Aiola, Salvatore; Alme, Johan; Altinpinar, Sedat; Djuvsland, Øystein; Lønne, Per-Ivar; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq ur; Røhrich, Dieter; Tambave, Ganesh Jagannath; Ullaland, Kjetil; Velure, Arild; Wagner, Boris; Zhang, Hui; Zhou, Zhuo; Zhu, Hongsheng; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Nesbø, Simon Voigt; Arsene, Ionut Christian; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Lardeux, Antoine Xavier; Lindal, Svein; Mahmood, Sohail Musa; Milosevic, Jovan; Qvigstad, Henrik; Richter, Matthias; Røed, Ketil; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Zhao, Chengxin; Langøy, Rune; Lien, Jørgen; Akindinov, Alexander; Alam, Sk Noor; De Albuquerque, Danilo Silva; Aleksandrov, Dimitry; Alessandro, Bruno; Alexandre, Didier; ALICE, Collaboration (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The invariant differential cross sections for inclusive π0 and η mesons at midrapidity were measured in pp collisions at √s = 2.76 TeV for transverse momenta 0.4 < pT < 40 GeV/c and 0.6 < pT < 20 GeV/c, respectively, using ...
  • Production of Σ(1385)± and Ξ(1530)0 in proton–proton collisions at √s = 7 TeV 

   Abelev, Betty; Adam, Jaroslav; Adamová, Dagmar; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, Gianluca; Agnello, Michelangelo; Agostinelli, Andrea; Agrawal, Nikita; Ahammed, Zubayer; Ahmad, Nazeer; Alme, Johan; Erdal, Hege Austrheim; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Altinpinar, Sedat; Djuvsland, Øystein; Fehlker, Dominik; Haaland, Øystein Senneset; Huang, Meidana; Lønne, Per-Ivar; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq ur; Røhrich, Dieter; Skjerdal, Kyrre; Ullaland, Kjetil; Velure, Arild; Wagner, Boris; Yang, Shiming; Zhou, Zhuo; Arsene, Ionut Christian; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Lindal, Svein; Mahmood, Sohail Musa; Milosevic, Jovan; Qvigstad, Henrik; Richter, Matthias; Røed, Ketil; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Zhao, Chengxin; Langøy, Rune; Lien, Jørgen; Ahmed, Ijaz; Ahn, Sang Un; Ahn, Sul-Ah; Aimo, Ilaria; Aiola, Salvatore; ALICE, Collaboration (Journal article, 2015)
   The production of the strange and double-strange baryon resonances (∑(1385)±, (1530)0) has been measured at mid-rapidity (|y|< 0.5) in proton–proton collisions at √s=7 TeV with the ALICE detector at the LHC. Transverse ...
  • Production of Σ(1385)± and Ξ(1530)0 in p–Pb collisions at √sNN=5.02 TeV 

   Adamová, Dagmar; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, Gianluca; Agnello, Michelangelo; Agrawal, Nikita; Ahammed, Zubayer; Ahmad, Shafiq F.; Ahn, Sang Un; Aiola, Salvatore; Akindinov, Alexander; Alme, Johan; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Nesbø, Simon Voigt; Altinpinar, Sedat; Djuvsland, Øystein; Lønne, Per-Ivar; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq ur; Røhrich, Dieter; Tambave, Ganesh Jagannath; Ullaland, Kjetil; Velure, Arild; Wagner, Boris; Zhang, Hui; Zhou, Zhuo; Zhu, Hongsheng; Arsene, Ionut Christian; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Lardeux, Antoine Xavier; Lindal, Svein; Mahmood, Sohail Musa; Milosevic, Jovan; Qvigstad, Henrik; Richter, Matthias; Røed, Ketil; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Zhao, Chengxin; Langøy, Rune; Lien, Jørgen; Alam, Sk Noor; De Albuquerque, Danilo Silva; Aleksandrov, Dimitry; Alessandro, Bruno; Alexandre, Didier; Alfaro Molina, José Rubén; ALICE, Collaboration (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The transverse momentum distributions of the strange and double-strange hyperon resonances ( (1385) ±, (1530)0) produced in p–Pb collisions at √sNN = 5.02 TeV were measured in the rapidity range −0.5 < yCMS < 0 for event ...
  • Production Technology 

   Eide, Halvor Mehlum; Trandem, Sander; Ohm, Ørjan; Svendsen, Alexander; Lia, Knut Anders (Bachelor thesis, 2012)
   The purpose of this project is to evaluate production models for Kongsberg Protech Systems (KPS). Kongsberg Protech Systems has developed a new product called Protector Medium Caliber that is going into production. To make ...
  • Produksjonsoptimalisering – Oppgradering av EDM-maskin 5129 

   Brendeløkken, Eirik; Kjær, Morten Akerholt; Michalsen, Erik; Steffens, Mark Alexander (Bachelor thesis, 2015)
   Prosjektgruppen har fått i oppdrag av GKN Aerospace Norway om å oppgradere en EDM-maskin 5129 med et automatisk verktøyvekslersystem og et automatisk innspenningssystem som passer til dagens fabrikkstandard. I tillegg har ...
  • Produktplassering i TV-program : Effekt på merkekjennskap, merkeimage og merkeholdning 

   Elvedal, Marius Stadheim; Gartland, Gro Sørgaard (Master thesis, 2016)
   Denne oppgaven har som hensikt å kartlegge produktplasseringens effekt på en merkevare. Mer spesifikt hvordan produktplasseringen påvirker merkekjennskap, merkeimage og merkeholdning. Oppgaven fokuserer på produktplassering ...
  • Produsentkartlegging : resultater fra undersøkelse blant kulturprodusenter 

   Solhjell, Dag; Christensen, Torild Wagle; Rørmark, Jon; Røyseng, Sigrid; Thorstensen, Audun (TF-notat 3/2008, Research report, 2008-03-28)
  • Profesjonaliseringen av norsk kulturforvaltning, 1980–2000 

   Kvarv, Sture (Preprint, 2018-03-13)
   I perioden 1980–2000 skjedde det en økende profesjonalisering av norsk kulturforvaltning på statlig og kommunalt nivå i Norge. En slik utvikling kan relateres til samfunnsendringer generelt og til særegenheter ved kulturlivet ...
  • Profesjonalitet og makt i skolen - slik lærere ser det 

   Abrahamsen, Line Maria (Master thesis, 2011)
   Hovedtemaene i denne studien er profesjonalitet og makt, tenkt som at lærere har makt i kraft av sin rolle som kunnskapsbærere og ledere i klasserommet. Samtidig vet vi fra media at den norske skolen og lærerrollen har ...
  • Profesjonell identitet: En studie av barnehagelæreres opplevelse av profesjonell identitet 

   Jensen, Georg (Master thesis, 2014)
   Undersøkelsens problemområde er profesjonsutøveres selvforståelse, og problemstillingen som danner rammen rundt undersøkelsen er barnehagelæreres opplevelse av egen profesjonell identitet. Undersøkelsen har en fenomenologisk ...
  • Profesjonell kjærlighet. 

   Wium, Eli (Master thesis, 2018)
   Formålet med denne studien er å bidra til økt kunnskap om den profesjonelle kjærligheten i forhold til mangfold og inkludering. Denne kunnskapen kan være nyttig både for barnehagelærer og nye nasjonale styringsdokumenter ...
  • Profesjonsetiske dilemmaer i rektorrollen: En kvalitativ studie av rektors håndtering av profesjonsetiske dilemmaer 

   Haatvedt, Kathrine (Master thesis, 2015)
   Denne mastergradsavhandlingen omhandler profesjonsetiske dilemmaer i rektorrollen. Formålet med studien er å undersøke hvilke profesjonsetiske dilemmaer rektorer opplever, hvordan de håndterer disse dilemmaene, og hvordan ...
  • Profesjonsveileder og barnehagelærerutdanner: et profesjonsdannende og etisk anliggende. 

   Østmoen, Jostein Paulgård; Juritsen, Trine Lise; Wilhelmsen, Terese; Sletten, Berit Oddrunn (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Profesjonsveilederollen i barnehagelærerutdanningen er ny og lite utforsket. I denne artikkelen ser vi på hvordan denne rollen kan forstås og utøves av lærerutdannerne på campus, med utgangspunkt i et relasjonsetisk ...
  • Profesjonsveiledning for sykepleiere 

   Lie, Anne Liv Kaarstad (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;26, Report, 2019)
   I profesjonsveiledning for sykepleiere er samtalen det metodiske verktøyet, og i denne håndboka er veileder og veisøker brukt som rolleavklaring. Veileder er en profesjonsutøver i faget og kan profesjonens kunnskap, ...
  • Professional Collaboration in Teacher Support Teams—A Study of Teacher and Nurse Educators’ Creative Problem-Solving in a Shared Space for Professional Development 

   Hontvedt, Magnus; Silseth, Kenneth; Wittek, Anne Line (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   This paper reports on a study of Teacher Support Teams (TSTs) established to generate peer support and collaboration among teacher and nurse educators at a Norwegian university. In TST groups, educators share experiences ...
  • The Professional Nurse Self-Assessment Scale: Psychometric testing in Norwegian long term and home care contexts 

   Finnbakk, Elisabeth Bell; Wangensteen, Sigrid; Skovdahl, Kirsti-Iren; Fagerström, Lisbeth (Peer reviewed; Journal article, 2015)
   Background Nurses’ clinical competence is vital to ensure safe and high quality care, and the continuous assessment of nurses’ clinical competence is of major concern. A validated instrument for the self-assessment of ...
  • Professional orality as a special field of knowledge in teacher education – a position paper 

   Østern, Maria Anna-Lena Viola; Schøien, Kristin Solli (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   An important part of teachers’ work constitutes being seen, heard and understood in communicative practice in encounters with pupils, colleagues and parents. This performative relational communication practice is a ...
  • Professionals’ Experiences of the Relations between Personal History and Professional Role 

   Sjølie, Hege; Karlsson, Bengt; Binder, Per-Einar (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   The purpose of this paper is to explore whether and how workers in a crisis resolution home treatment (CRHT) team experience the relationship between their personal history and professional role. This paper is based on 13 ...
  • Proffselgere og salgskompetanse : Hva slags salgskompetanse har proffselgere og hvordan påvirker den salgsresultatene? 

   Lycke, Marie Fjeld; Tangløkken, Michael (Master thesis, 2019)
   Temaet for denne masteravhandlingen er salgskompetanse, med problemstillingen: «Hva slags salgskompetanse har proffselgere og hvordan påvirker den salgsresultatene?». For å besvare problemstillingen har vi benyttet en ...
  • Profilering av norske musikkfestivaler 

   Haavind, Anne-Thea Langvik (Master thesis, 2012)