Now showing items 3098-3117 of 4538

  • Pair movement of a monogamous mammal, the Eurasian beaver 

   McClanahan, Kari (Master thesis, 2019)
   Studying the cohesion of monogamous pairs is an important component in understanding their social relationships. I used the Eurasian beaver (Castor fiber) to investigate how movement patterns and space use relate to their ...
  • Palliativ pleie og behandling : en oversikt over tjenestetilbudet og kompetansenettverk i Buskerud fylke 

   Sverre, Beate Lie (Rapporter fra Høgskolen i Buskerud, Research report; Peer reviewed, 2008-10)
   Rapporten redegjør for begrepet palliasjon, og har som utgangspunkt at en god organisering av det palliative helsetilbudet er en viktig forutsetning for å nå målet om best mulig livskvalitet for pasient og pårørende. ...
  • Papir i transformasjon: En undersøkelse av materialet papirmasse gjennom barnehagebarns og egne skapende interaksjoner 

   Thomassen, Anne (Master thesis, 2016)
   Det sentrale spørsmålet i denne avhandlingen er å belyse hvordan materialet papirmasse inviterer til skapende interaksjoner. Dette undersøkes ved tre deltagende observasjoner og eget skapende arbeid. Det er 8 barn i alderen ...
  • Paradoksal lykke? : ”The blended approach” - organisasjonslæring gjennom kvalitetsarbeid, på tvers av paradigmer? 

   Hovda, Jon (Master thesis, 2009)
   Uttrykket knowledge management har de siste omtrentlig tjue årene vært brukt om en rekke til dels forskjellige måter å lede organisasjoner på og ulike forsøk på å organisere bruk av kunnskap. Siden 1995 har knowledge ...
  • Parameter and State Estimation of Large-Scale Complex Systems Using Python Tools 

   Perera, M. Anushka S.; Hauge, Tor Anders; Pfeiffer, Carlos Fernando (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   This paper discusses the topics related to automating parameter, disturbance and state estimation analysis of large-scale complex nonlinear dynamic systems using free programming tools. For large-scale complex systems, ...
  • Parapapillary Atrophy : prevalence and distribution of alpha, beta and gamma parapapillary atrophy identified by the means of spectral domain optical coherence tomography (SD-OCT) 

   Rønning, Marina (Master thesis, 2019)
   Purpose: The purpose of this study was to estimate the prevalence and distribution of alpha, beta and gamma parapapillary atrophy in diabetic adults over the age of 40 years, as identified by the means of spectral domain ...
  • Pariteter og stabiliseringspolitikk 

   Sørgaard, Nils E. (HiT skrift, Research report, 2011-06-09)
   Bakgrunnen for dette skriftet er et savn i forbindelse med undervisning i makroøkonomi og internasjonal økonomi: savnet av en innføringstekst på norsk som ved hjelp av relativt enkle modeller fanger opp det vesentlige ved ...
  • Parkour i kroppsøvingsfaget : En casestudie om parkour i ulike læringsarenaer i kroppsøvingsfaget 

   Aks, Guro Hauen (Master thesis, 2017)
   Parkour er en aktivitet som handler om kunsten å forflytte seg effektivt fra et sted til et annet. Det er en uorganisert aktivitet som for det meste utøves i det urbane landskapet. Byrommet blir sett på som en stor lekeplass ...
  • Partial CO2 capture simulation and cost estimation 

   Sundbø, Erik (Master thesis, 2017)
   Simulation of CO2 absorption using amine solutions have been performed for many years at University College of Southeast Norway, both with and without vapor recompression. In this thesis, partial CO2 capture was evaluated ...
  • Participation in physical and social activities among home-dwelling persons with dementia - experiences of next of kin 

   Söderhamn, Ulrika; Landmark, Bjørg Th.; Eriksen, Sissel; Söderhamn, Olle (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Introduction: To be next of kin to a home-dwelling person with dementia is known to be a heavy burden, especially early in the process. Studies have revealed a need for information and support during the disease process. ...
  • Participatory Parity of Ethnic Minority Families and Their Relations with Norwegian Child Welfare Services Recognition, Multiculturalism, and a Hierarchy of Knowledge 

   Veliquette, Alyssa Marie (Master thesis, 2018)
   Public discourse, international demonstrations, and human rights monitoring mechanisms have expressed concern over the relationship between ethnic minority families and Norwegian child welfare services (CWS). This thesis ...
  • Particle identification in ALICE: a Bayesian approach 

   Adam, Jaroslav; Adamová, Dagmar; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, Gianluca; Agnello, Michelangelo; Agrawal, Nikita; Ahammed, Zubayer; Ahmad, Shafiq F.; Ahn, Sang Un; Aiola, Salvatore; Alme, Johan; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Altinpinar, Sedat; Djuvsland, Øystein; Haaland, Øystein Senneset; Lønne, Per-Ivar; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq ur; Røhrich, Dieter; Tambave, Ganesh Jagannath; Ullaland, Kjetil; Velure, Arild; Wagner, Boris; Zhang, Hui; Zhou, Zhuo; Zhu, Hongsheng; Arsene, Ionut Christian; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Lindal, Svein; Mahmood, Sohail Musa; Milosevic, Jovan; Qvigstad, Henrik; Richter, Matthias; Røed, Ketil; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Zhao, Chengxin; Langøy, Rune; Lien, Jørgen; Akindinov, Alexander; Alam, Sk Noor; De Albuquerque, Danilo Silva; Aleksandrov, Dimitry; Alessandro, Bruno; Alexandre, Didier; Alfaro Molina, José Rubén; ALICE, Collaboration (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   We present a Bayesian approach to particle identification (PID) within the ALICE experiment.The aim is to more effectively combine the particle identification capabilities of its various detectors. After a brief explanation ...
  • Particle identification studies with a full-size 4-GEM prototype for the ALICE TPC upgrade 

   Aggarwal, Madan M.; Ahammed, Zubayer; Aiola, Salvatore; Alme, Johan; Alt, Torsten; Amend, Werner; Andronic, Anton; Anguelov, Venelin; Appelshäuser, Harald; Arslandoc, Mesut; Averbeck, Ralf Peter; Ball, Markus; Barnaföldi, Gergely Gábor; Bartsch, Esther; Bellwied, René; Bencédi, Gyula; Berger, Martin Emanuel; Bialas, Norbert; Bianchi, Livio; Biswas, Saikat; Boldizsár, Laszlo; Bratrud, Lars Karlot Stubberud; Braun-Munzinger, Peter; Bregant, Marco; Britton, Charles L.; Brücken, Erik J.; Caines, Helen Louise; Castro, Andrew; Chattopadhyay, Subhasis; Christiansen, Peter H.L.; Clonts, Lloyd G.; Cormier, Tom M.; Dash, Sadhana; Das, Saubhagyalaxmi L.; Deisting, Alexander; Dittrich, Stefan; Ehlers, Raymond J.; Helstrup, Håvard; Langøy, Rune; Lien, Jørgen; Mahmood, Sohail Musa; Mathis, Andreas; Rehman, Attiq ur; Røhrich, Dieter; Ullaland, Kjetil; Velure, Arild; Røed, Ketil; Wikne, Jon Christopher; Zhao, Chengxin; ALICE, Collaboration (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Abstract A large Time Projection Chamber is the main device for tracking and charged-particle identification in the ALICE experiment at the CERN LHC. After the second long shutdown in 2019/20, the LHC will deliver Pb ...
  • Particle identification studies with a full-size 4-GEM prototype for the ALICE TPC upgrade 

   Aggarwal, Madan M.; Ahammed, Zubayer; Aiola, Salvatore; Alme, Johan; Alt, Torsten; Amend, Werner; Andronic, Anton; Anguelov, Venelin; Appelshäuser, Harald; Arslandoc, Mesut; Averbeck, Ralf Peter; Ball, Markus; Barnaföldi, Gergely Gábor; Bartsch, Esther; Bellwied, René; Bencédi, Gyula; Berger, Martin Emanuel; Bialas, Norbert; Bianchi, Livio; Biswas, Saikat; Boldizsár, Laszlo; Bratrud, Lars Karlot Stubberud; Braun-Munzinger, Peter; Bregant, Marco; Britton, Charles L.; Brücken, Erik J.; Caines, Helen Louise; Castro, Andrew; Chattopadhyay, Subhasis; Christiansen, Peter H.L.; Clonts, Lloyd G.; Cormier, Tom M.; Dash, Sadhana; Das, Saubhagyalaxmi L.; Deisting, Alexander; Dittrich, Stefan; Ehlers, Raymond J.; Helstrup, Håvard; Langøy, Rune; Lien, Jørgen; Mahmood, Sohail Musa; Mathis, Andreas; Rehman, Attiq ur; Røhrich, Dieter; Ullaland, Kjetil; Velure, Arild; Røed, Ketil; Wikne, Jon Christopher; Zhao, Chengxin; ALICE, Collaboration (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   A large Time Projection Chamber is the main device for tracking and charged-particle identification in the ALICE experiment at the CERN LHC. After the second long shutdown in 2019/20, the LHC will deliver Pb beams colliding ...
  • Particle image velocimetry measurements of stratified gas-liquid flow in horizontal and inclined pipes 

   Vestøl, Sondre; Kumara, W.A.S.; Melaaen, Morten Christian (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The main objectives of this work is to produce detailed velocity profile measurements over a range of operating conditions of two phase gas/liquid flow with low liquid fractions in horizontal and inclined pipes. The ...
  • Partikkel transport system 

   Karlsen, Ari Stilluf; Bakka, Heidi Rødseth; Hilleren, Kenneth Ekholdt (Bachelor thesis, 2011)
   Kongsbergbedriften Esko-Graphics, en leverandør av skjæremaskiner for design og bearbeiding av emballasje, ønsker ny mekanisk løsning for avsug av avfall. Det finnes i dag et avsugningssystem på maskinene, men dette er ...
  • Partnarskap som samhandlingsarena. Samordning og samhandling i regional utvikling 

   Berge, Ola K. (Working paper, 2012-03-09)
   I Statuskartlegginga av LUK-satsinga (TF-rapport nr. 286/2011), blir det konkludert med at dei regionale partnarskapa skaper arenaer for samordning av økonomisk og fagleg støtte til kommunane og fylkeskommunane. Dei ...
  • Parturition dates for Eurasian beavers Castor fiber: when should spring hunting cease? 

   Parker, Howard; Rosell, Frank (Journal article; Peer reviewed, 2001)
   Hunting Eurasian beaver Castor fiber with firearms during late spring is the dominating harvest form in Norway but may violate the Norwegian wildlife management principle of not hunting during the breeding season. In ...
  • Pasientens medvirkning i postoperativ smertebehandling ved hofte- og kneprotesekirurgi 

   Sjøveian, Aud Karin Hjelpdahl; Leegaard, Marit (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Patient involvement in postoperative pain management after hip and knee replacement surgery Background: Hip and knee replacement using fast-track surgery is implemented by several Norwegian hospitals. This includes ...
  • Pasientinvolvering i beslutningsprosesser i palliativ fase 

   Skedsmo, Karoline Strebel (Master thesis, 2015)
   Bakgrunn: Pasientinvolvering i beslutningsprosesser er et helsefaglig og helsepolitisk aktuelt tema. Bruk av uttrykk som "ingen beslutning om meg uten meg" i helsepolitiske dokumenter, legger føringer for hvordan beslutninger ...