Now showing items 605-624 of 6729

  • Business Intelligence og datavarehus : en praktisk tilnærming 

   Braadland, Trond R. (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;47, Report, 2020)
   Dette kompendiet er skrevet for kurset BID3000- Business Intelligence og datavarehus – ved campus Ringerike i Universitetet i Sørøst-Norge. Kurset er på 7,5 studiepoeng. Det er seks hoveddeler i kurset: - Teoretisk bakgrunn ...
  • Business success factors in the norwegian geomatics industry 

   Arnett, Dennis B.; Sandvik, Kåre (Rapporter fra Høgskolen i Buskerud, Research report; Peer reviewed, 2009-05)
   The project was designed to identify key drivers of organizational innovative practices of geomatics firms in the Hønefoss region. Specifically, the study examined factors that influenced important organizational outcomes, ...
  • Bygg nettverk - stå på! : en studie av entreprenørielle prosesser i Buskerud, Telemark og Vestfold 

   Hovland, Nils Per (HiT skrift, Research report, 2006)
   Dette er en undersøkelse som går på hvordan 16 nystartede, innovative foretak utvikler seg. Foretakene er alle kunder hos Innovasjon Norge og lokalisert i BTV-regionen (Buskerud, Telemark og Vestfold fylker). De er ...
  • Bygge broer for å mestre livet 

   Valla, Lisbeth (Master thesis, 2021)
   I lys av utviklingen i samfunnet har skolen blitt et sted hvor det er viktig å være og ikke bare et sted for å lære. Etter 15 år som miljøterapeut på en barneverninstitusjon, har jeg erfart og observert hvordan målgruppen ...
  • Byregionen Volda-Ørsta. Utfordringar og moglegheiter for regional utvikling og attraktivitet 

   Grimsrud, Gro Marit; Nygaard, Marit Owren; Straume, Kjersti; Vareide, Knut (Working paper, 2015)
   Kommunane Volda og Ørsta vurderer å gå saman om å danne den fjerde byen i Møre og Romsdal. Denne rapporten handlar om kva moglegheiter og utfordringar ei slik satsing kan føre med seg for byområdet Volda-Ørsta på den ...
  • Bystyrepolitiker i Skien 2011 - 2015. Noen perspektiver på perioden 

   Disch, Per Gunnar (Research report, 2015-11-07)
   Studien, Bystyrepolitiker i Skien 2011 - 2015, noen perspektiver på perioden, er gjennomført av Høgskolen i Telemark på oppdrag fra den politiske ledelsen i Skien kommune. For å vedlikeholde og utvikle vårt lokaldemokrati, ...
  • Bærekraftig hytteutvikling : en kartlegging av hytteeieres holdninger til miljø og energi 

   Velvin, Jan (Rapporter fra Høgskolen i Buskerud, Research report; Peer reviewed, 2004-02)
   I mars 2002 inngikk Buskerud fylkeskommune, utviklingsavdelingen en FOU-kontrakt med Høgskolen i Buskerud om en hyttebruksundersøkelse for kommunene Rollag, Sigdal og Hol. Første fase i prosjektet ”Fremtidsrettet Hytteutvikling” ...
  • Bærekraftig innovasjonspolitikk for fremtidens næringsliv. 

   Afzal, Adnan; Arstad, Bjørn (Master thesis, 2020)
   Denne masteroppgaven er et bidrag til økt forståelse for hvordan bedrifter jobber med bærekraftig innovasjon av forretningsmodeller og de ulike drivkreftene som påvirker den prosessen. Den globale økonomiske fremgangen de ...
  • Bærekraftig utvikling gjennom skapende praksis - Utvikling av økoliteracy i et samlet kunst- og håndverksfag 

   Lutnæs, Eva; Fallingen, Nina Kristin (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Faget Kunst og håndverk er grunnskolens linse til gjenstandenes, byggenes og bildenes verden; det allmenndannende faget innen visuell og materiell kultur. Faget rommer praktisk problemløsnin-g, estetiske erfaringer, nærhet ...
  • Bærekraftig utvikling i skole og utdanning: Med Norge og Japan som kontekst 

   Aakre, Bjørn Magne (Journal article, 2021)
   Norge, Japan og mange andre land har sluttet seg til FN’s mål for bærekraftig utvikling som ble vedtatt i 2015. Hensikten med denne artikkelen er å belyse hvilke samfunnskrefter som har ledet fram til disse målene og hvordan ...
  • Bærekraftige samfunn og forretningsmodeller 

   Ødegård, Ansgar; Reiersen, Jon; Branstad, Are (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Norsk næringsliv må omstille seg for å møte de globale bærekraftsutfordringene. Denne artikkelen fokuserer på hvordan samarbeids- og tillitstradisjoner i norsk næringsliv kan fremme nyskapende bærekraftige forretningsmodeller. ...
  • Bølgesurfing og kjønn: En studie om kvinners posisjon i det norske surfemiljøet. 

   Henriksen, Håvard (Master thesis, 2016)
   Denne oppgaven handler om hvordan kvinnelige surfere opplever å være en del av surfemiljøet og den kulturen som naturlig tilhører dette miljøet. Surfing er en ny sport i Norge, som det vil fremkomme i denne oppgaven ...
  • Bøye og torsjon maskin 

   Weum, Ola Marius; Brattensborg, Magnus; Bicaj, Liridon; Schønning, Jurate (Bachelor thesis, 2016)
   Prosjektnavnet BTM-HSN, er en forkortelse for Bøying og Torsjons Maskin – Høyskolen i Sørøst-Norge. Omfanget av prosjektet er å konstruere en maskin som måler elastisk deformasjon ved bøying og vridning av en prøvestav ...
  • Cadmium concentrations in limed and partly reacidified lakes in Telemark, Norway 

   Fimreite, Norvald; Nenseter, Bjarne; Steen, Bjørn-Gunnar (HiT skrift, Research report, 2000)
   Cadmium (Cd) concentrations were measured in water and sediments from eight lakes in the acid stressed area of western Telemark, Norway. The lakes were either not limed (group I, n =2), limed once in 1992 (group II, n=4) ...
  • Cadmium, copper, and zinc in Eurasian beaver (Castor fiber) from Bø, Telemark, Norway 

   Fimreite, Norvald; Parker, Howard; Rosell, Frank; Hosen, David Andre; Hovden, Aina; Solheim, Annette (Journal article; Peer reviewed, 2001)
   Heavy metals are elements present in all forms of life. Of those analysed for in the present study, cadmium (Cd) is toxic and non-essential while copper (Cu) and zinc (Zn) are essential elements, but toxic when certain ...
  • Calcination applying H2 combustion in O2 in a CO2 rich atmosphere 

   Khadka, Dipendra (Master thesis, 2021)
   The cement industry is one of the leading producers of anthropogenic greenhouse gases, the most important of which is CO2. Strong mitigation measures must be introduced to reduce substantial CO2 emissions from the cement ...
  • Calcination in an electrically heated bubbling fluidized bed applied in calcium looping 

   Samani, Nastaran Ahmadpour (Master thesis, 2020)
   Switching fossil fuels to green electricity as the energy source to decarbonate the raw meal in the calciner can eliminate the CO2 emissions produced through fuel combustion and also provide a basis for simple capture ...
  • Calibration of the photon spectrometer PHOS of the ALICE experiment 

   Acharya, Shreyasi; Acosta, Fernando T.; Adamová, Dagmar; Adhya, Souvik Priyam; Adler, Alexander; Adolfsson, Jonatan; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, Gianluca; Agnello, Michelangelo; Ahammed, Zubayer; Alme, Johan; Altenkaemper, Lucas; Djuvsland, Øystein; Ersdal, Magnus Rentsch; Fionda, Fiorella Maria Celeste; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq ur; Røhrich, Dieter; Tambave, Ganesh Jagannath; Ullaland, Kjetil; Wagner, Boris; Yang, Shiming; Yuan, Shiming; Zhou, Zhuo; Arsene, Ionut Cristian; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Lardeux, Antoine Xavier; Lindal, Svein; Mahmood, Sohail Musa; Malik, Qasim Waheed; Richter, Matthias; Røed, Ketil; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Zhao, Chengxin; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Nesbø, Simon Voigt; Storetvedt, Maksim Melnik; Langøy, Rune; Lien, Jørgen; Ahmad, Shafiq F.; Ahn, Sang Un; Aiola, Salvatore; Akindinov, Alexander; Al-Turany, Mohammed; Alam, Sk Noor; ALICE, Collaboration (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   The procedure for the energy calibration of the high granularity electromagnetic calorimeter PHOS of the ALICE experiment is presented. The methods used to perform the relative gain calibration, to evaluate the geometrical ...
  • Can a midwife-led continuity model improve maternal services in a low-resource setting? A non-randomised study in Palestine 

   Mortensen, Berit; Lukasse, Mirjam; Diep, Lien My; Lieng, Marit; Abu-Awad, Amal; Suleiman, Munjid; Fosse, Erik (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Objectives: To improve maternal health services in rural areas, the Palestinian Ministry of Health launched a midwife-led continuity model in the West Bank in 2013. Midwives were deployed weekly from governmental hospitals ...
  • Can a person-centred-care intervention improve health-related quality of life in patients with head and neck cancer? A randomized, controlled study 

   Hansson, Elisabeth; Carlström, Eric; Olsson, Lars-Eric; Nyman, Jan; Koinberg, Ingalill (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Background The incidence of head and neck cancer is increasing slightly. Head and neck cancer but also it’s necessary and often successful treatment may affect general domains of health-related quality of life and provoke ...