Now showing items 5447-5466 of 5569

  • Visual ethnography as a tool in exploring children?s embodied making processes in pre-primary education 

   Carlsen, Kari (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   This article presentsand discussesvisual ethnography as a methodological approach to research on embodied making and learning in pre-primary education. The article reflectsonhowvisual ethnography (Pink, 2007) contributes ...
  • Vitenskapsteoretiske posisjoner innen norsk friluftslivsforskning 

   Odden, Alf (Journal article, 2001)
   Friluftsliv som eget forskningsfelt har et relativt begrenset omfang, men har nær tilknytning til andre og større forskningsfelt som fritid, turisme, kultur og naturforvaltning. Sentrale tema for den norske forskningen har ...
  • Vocational school interdisciplinary as a key to success 

   Clausen, Trond (Conference object, 2004)
   Since 1977 the Law of Secondary Training has governed Norwegian secondary schools, regardless if they were offering theoretical or practical training. Through this quarter of a century, the practical training offered by ...
  • Vocational teacher education : a Norwegian context 

   Aakre, Bjørn Magne; Hasegawa, Noriko; Mayu, Konishi (Journal article, 2008)
   The purpose of this paper is to present the development and status of vocational teacher education in Norway, and to discuss its contemporary philosophy, structure and content. As there is no very clear definition of the ...
  • Vokabularstimuleringstiltak for barn med Down syndrom: Hva sier forskningen? 

   Næss, Kari-Anne Bottegaard; Engevik, Liv Inger; Hokstad, Silje; Mjøberg, Anne Grethe (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Vokabular synes å være av avgjørende betydning for hvordan barn med Down syndrom utvikler seg og fungerer innenfor en rekke områder, som f.eks. språk- og leseferdigheter, sosial fungering samt kvaliteten på inkluderingen ...
  • Voksenopplæring for alle. 

   Hovden, Kristine (Master thesis, 2018)
   Bakgrunn og formål: Norge står overfor en utfordring der ca. 560.000 voksne personer har grunnskole som høyeste utdanning. Denne gruppen rapporterer høyere arbeidsledighet, dårligere helse og lavere livskvalitet enn de som ...
  • Voksruller og blåsang 

   Klykken, Anne Gravir (Master thesis, 2016-03-21)
   Masteroppgaven består av en teoretisk del bestående av analyser og arbeid med voksrullopptak etter Margit Tveiten fra Grungedal og Kari Dale fra Seljordhei. Den praktiske delen er et musikalsk duosamarbeidsprosjekt med ...
  • Vold i nære relasjoner. Kommunale tiltak for å hjelpe eldre som utsettes for overgrep - med fokus på hjemmetjenestens pasienter 

   Sandmoe, Astrid; Skraastad, Marit (Research report, 2013)
   Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Skien kommune, Høgskolen i Telemark og Senter for Omsorgsforskning Sør. Prosjektet ble gjennomført i perioden 1. august 2012 til 31.mai 2013 og er finansiert av det det regionale ...
  • Volunteer coordinators` role: Volunteer Management : A case study investigating the volunteer coordinator`s role: How do volunteer-coordinators motivate volunteers to stay committed for long-term engagements? 

   Blahim, Talkmore Julius (Master thesis, 2016)
   Today the world is full of volunteers in different sectors. They are doing great relief work by giving back to the society. Their contribution means a lot to the economy of every community, country and to the world. Many ...
  • VTS and Ship Communication 

   Le, Loc Minh (Master thesis, 2014)
  • Vurdering - avgjørende for at elevene skal lære 

   Bunting, Mette; Wåle, Åshild Viken (Others, 2012)
  • Vurdering av alternative skattegrunnlag for friere beskatningsrett 

   Håkonsen, Lars (TF-notat 16/2005, Working paper, 2005-10)
   KS nedsatte i 2004 et utvalg med tanke på å utarbeide en Kommunal offentlig utredning (KOU) omkring temaet friere lokal inntektsfastsettelse i norske kommuner. Utvalgets arbeid munnet ut i KOU 2005:1, og ble lagt fram ...
  • Vurdering av skolestruktur i Sauherad kommune 

   Hagen, Anette; Streitlien, Åse; Thorstensen, Audun (Working paper, 2010-05-20)
  • Vurdering av sykkelbyen Kongsberg : En undersøkelse av sykkelbruk og syklister 

   Velvin, Jan; Engeset, Marit G.; Kvikstad, Tor Martin (Rapporter fra Høgskolen i Buskerud, Research report; Peer reviewed, 2006-11)
   Denne rapporten presenterer resultater fra en spørreskjemaundersøkelse blant Kongsbergs innbyggere om deres sykkelvaner, vurdering av egnethet for sykling i ulike bydeler og en vurdering av egen helse i forhold til ...
  • Vurdering for læring og IOP 

   Bergsland, Gro Synnøve (Master thesis, 2017)
   Denne mastergradsoppgaven retter søkelyset på IOP og vurdering for læring. Formålet med studien er å undersøke i hvilken grad IOP blir anvendt i lærerens vurderingspraksis. Det teoretiske rammeverket som ligger til grunn ...
  • W and Z boson production in p-Pb collisions at √sNN = 5.02 TeV 

   Adam, Jaroslav; Adamová, Dagmar; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, Gianluca; Agnello, Michelangelo; Agrawal, Nikita; Ahammed, Zubayer; Ahmad, Nazeer; Ahn, Sang Un; Alme, Johan; Altinpinar, Sedat; Arsene, Ionut Christian; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Lønne, Per-Ivar; Mahmood, Sohail Musa; Milosevic, Jovan; Nystrand, Joakim; Qvigstad, Henrik; Rehman, Attiq ur; Richter, Matthias; Røed, Ketil; Røhrich, Dieter; Tveter, Trine Spedstad; Ullaland, Kjetil; Velure, Arild; Wagner, Boris; Wikne, Jon Christopher; Zhang, Hui; Zhao, Chengxin; Zhou, Zhuo; Zhu, Hongsheng; Langøy, Rune; Lien, Jørgen; Aiola, Salvatore; Akindinov, Alexander; Alam, Sk Noor; De Albuquerque, Danilo Silva; Aleksandrov, Dimitry; Allesandro, B.; Alexandre, Didier; Alfaro Molina, José Rubén; Alici, Andrea; Alkin, Anton; ALICE, Collaboration (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The W and Z boson production was measured via the muonic decay channel in proton-lead collisions at √sNN = 5:02 TeV at the Large Hadron Collider with the ALICE detector. The measurement covers backward (-4:46 < ycms < ...
  • Wage expenditures and sporting success: An analysis of Norwegian and Swedish football 2010-2013 

   Madsen, Dag Øivind; Stenheim, Tonny; Hansen, Steffen Boas; Zagheri, Ali; Grønseth, Bjørn Ove (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   This study examines the relationship between wage expenditures and sporting success in Norwegian and Swedish football. While previous studies have shown a strong correlation between wage expenditures and sporting success, ...
  • "Walking alongside:" collaborative practices in mental health and substance use care 

   Ness, Ottar; Borg, Marit; Semb, Randi; Karlsson, Bengt (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Background: Although the importance of collaboration is well established as a principle in research and in theory, what it actually means for practitioners to collaborate in practice, to be partners in a collaborative ...
  • Walking barefoot vs. with minimalist footwear–influence on gait in younger and older adults 

   Petersen, Evi; Hamacher, Daniel; Zech, Astrid (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Background: In recent years, minimalist footwear has been increasingly promoted for its use in sportive and recreational activities. These shoes are considered to function naturally like barefoot walking while providing a ...
  • Waste heat availability in the raw meal department of a cement plant 

   Amarasinghe, Widuramina Sameendranath; Husum, Ida; Tokheim, Lars-André (Journal article; Peer reviewed, 2017)