• Study of Fluidization Regimes using OpenFOAM Computational Fluid Dynamics 

   Welahettige, Prasanna Kumara Welahetti; Lie, Bernt; Vågsæther, Knut; Moldestad, Britt Margrethe Emilie (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The objective of this study was using computational fluid dynamics simulation with OpenFOAM to study the fluidization properties for four types of particles classified as Geldart A, B, C and D. Fluidization regimes were ...
  • Study of fluidized bed regimes using Computational Particle Fluid Dynamics 

   Jaiswal, Rajan; Agu, Cornelius Emeka; Thapa, Rajan Kumar; Moldestad, Britt Margrethe Emilie (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The fluidization technology has a wide range of applications. In chemical synthesis, fluidized bed is used to enhance heat and mass transfer between the reacting species. More application of this technology can also be ...
  • Study of J/ψ azimuthal anisotropy at forward rapidity in Pb-Pb collisions at √sNN=5.02 TeV 

   Acharya, Shreyasi; Acosta, Fernando T.; Adamová, Dagmar; Adler, Clemens; Adolfsson, Jonatan; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, Gianluca; Agnello, Michelangelo; Agrawal, Nikita; Ahammed, Zubayer; Alme, Johan; Altenkaemper, Lucas; Djuvsland, Øystein; Fionda, Fiorella Maria Celeste; Nystrand, Joakim; Røhrich, Dieter; Tambave, Ganesh Jagannath; Ullaland, Kjetil; Wagner, Boris; Zhou, Zhuo; Arsene, Ionut Cristian; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Ersdal, Magnus Rentsch; Lardeux, Antoine Xavier; Lindal, Svein; Malik, Qasim Waheed; Mahmood, Sohail Musa; Rehman, Attiq ur; Richter, Matthias; Røed, Ketil; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Zhao, Chengxin; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Nesbø, Simon Voigt; Storetvedt, Maksim Melnik; Langøy, Rune; Lien, Jørgen; Ahn, Sang Un; Aiola, Salvatore; Akindinov, Alexander; Al-Turany, Mohammed; Alam, Sk Noor; De Albuquerque, Danilo Silva; Aleksandrov, Dimitry; Alessandro, Bruno; ALICE, Collaboration (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   The second (v2) and third (v3) flow harmonic coefficients of J/ψ mesons are measured at forward rapidity (2.5 < y < 4.0) in Pb-Pb collisions at sNN−−−√=5.02 TeV with the ALICE detector at the LHC. Results are obtained with ...
  • Study of plasmonics induced optical absorption enhancement of Au embedded in titanium dioxide nanohole arrays 

   Zhao, Ying; Høivik, Nils Deneke; Akram, Muhammad Nadeem; Wang, Kaiying (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The light absorbing performance of titanium dioxide (TiO2) nanohole arrays partially filled with metallic gold is investigated using analytical methods. As a plasmonic generation element on one-dimensional (1D) TiO2, the ...
  • Study of the Λ–Λ interaction with femtoscopy correlations in pp and p–Pb collisions at the LHC 

   Acharya, Shreyasi; Adamová, Dagmar; Adhya, Souvik Priyam; Adler, Alexander; Adolfsson, Jonatan; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, Gianluca; Agnello, Michelangelo; Agrawal, Neelima; Ahammed, Zubayer; Alme, Johan; Altenkaemper, Lucas; Ersdal, Magnus Rentsch; Fionda, Fiorella Maria Celeste; Grøttvik, Ola Slettevoll; Lofnes, Ingrid Mckibben; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq ur; Røhrich, Dieter; Tambave, Ganesh Jagannath; Ullaland, Kjetil; Wagner, Boris; Yang, Shiming; Yuan, Shiming; Zhou, Zhuo; Arsene, Ionut Cristian; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Lardeux, Antoine Xavier; Lindal, Svein; Mahmood, Sohail Musa; Malik, Qasim Waheed; Richter, Matthias; Røed, Ketil; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Zhao, Chengxin; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Nesbø, Simon Voigt; Storetvedt, Maksim Melnik; Langøy, Rune; Lien, Jørgen; Ahmad, Shafiq F.; Ahn, Sang Un; Aiola, Salvatore; Akindinov, Alexander; Al-Turany, Mohammed; ALICE, Collaboration (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   This work presents new constraints on the existence and the binding energy of a possible Λ–Λ bound state, the H-dibaryon, derived from Λ–Λ femtoscopic measurements by the ALICE collaboration. The results are obtained from ...
  • Study on influence of geometrical features on capacity of industrial scale vertical air-lifters 

   Litovchenko, Alina (Master thesis, 2015-10-09)
   The main aim of this study was to investigate the influence of operating conditions and geometrical features (fluidization air flow rate QFA, transport air flow rate QTA, and nozzle position Z) on mass flow rate of solids ...
  • A study on the necessity of integrated evaluation of alternative marine fuels 

   Kim, Hyungju; Koo, Kwi Yeon; Joung, Tae-Hwan (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   On 13 April 2018, the International Maritime Organization (IMO) published an initial strategy on reduction of greenhouse gas (GHG) emissions from ships. The ambitious vision of this strategy is to reduce the total annual ...
  • Study on the perceived impact of balanced scorecard 

   Pettersen, Christoffer (Master thesis, 2013)
   Denne studien ønsker å kartlegge organisatoriske effekter av BSC, og underliggende forhold som har påvirket disse effektene. Med organisatoriske effekter mener jeg først og fremst hvilke endringer som har skjedd i formelle ...
  • Study protocol for a randomised trial evaluating the effect of a "birth environment room" versus a standard labour room on birth outcomes and the birth experience 

   Lorentzen, Iben; Andersen, Charlotte Sander; Jensen, Henriette Svenstrup; Fogsgaard, Ann; Foureur, Maralyn; Lauszus, Finn Friis; Nøhr, Ellen Aagaard (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Introduction In the last decade, there has been an increased interest in exploring the impact of the physical birth environment on birth outcomes. The birth environment might have an important role in facilitating the ...
  • Studying Material Interactions to Facilitate a Sense of Being with the World 

   Aktas, Bilge Merve; Groth, Camilla (Chapter, 2020)
   Material interactions are fundamental to design and craft education; however, they might also provide opportunities to reflect on sustainable behaviour in general. In this paper, we present an interdisciplinary undergraduate ...
  • Styrers perspektiv på bistand fra PPT til organisasjonsutvikling 

   Hillestrøm, Vibeke (Master thesis, 2017)
   Utgangspunktet for denne studien er endringen i barnehageloven som sier at PPT skal bistå barnehagen med organisasjonsutvikling i arbeidet med å tilrettelegge for barn med særlige behov (Barnehageloven, 2016). Problemstillingen ...
  • Styring og engasjement. Følgjeevaluering av lokal samfunnsutvikling i kommunane (LUK), statusrapport 

   Berge, Ola K.; Brandtzæg, Bent Aslak; Svardal, Solveig (Rapport 286, Research report, 2011)
   Rapporten gir ein oversikt over korleis fylkeskommunane arbeider for å støtte kommunane sitt utviklingsarbeid og korleis dei arbeider for å utvikle attraktive lokalsamfunn. Vi har også sett på korleis dei vurderar seg ...
  • Styringspraksis i finansbransjen : En blandet studie av styringspraksis i den norske finansbransjen 

   Cheung, Cecilie Mung Yee; Gåsland, Rosmari Furuseth (Master thesis, 2018)
   I denne studien har vi sett nærmere på styringspraksisen i finansbransjen i Norge, uten begrensning på virksomhetenes størrelse. Styringsverktøyene vi har fokusert på er budsjetter, balansert målstyring, taktiske og ...
  • Styrke fotfestet i nåtid Hvilke erfaringer har miljøterapeuter med stabilisering sammen med pasienter som har en kompleks dissosiativ lidelse? En kvalitativ studie. 

   Øverby, Gerd-Ellen (Master thesis, 2017)
   Bakgrunn: Pasienter med kompleks dissosiativ lidelse gir mange kliniske utfordringer og det er en krevende behandling. Siden det foreligger begrenset med forskning på fagfeltet stabilisering og miljøterapi, var det derfor ...
  • Styrket sosialt nettverk for eldre : evalueringsrapport 

   Johansen, Roar; Røsnæs, Eva Elisabeth Røed (Rapport / Høgskolen i Vestfold;1/2011, Research report; Peer reviewed, 2011)
   Denne rapporten er en evalueringsrapport utført på oppdrag fra prosjektet “ Styrket sosialt nettverk for eldre” i Sandefjord kommune. Målet med prosjektet er å erstatte tapte nettverk for eldre gjennom å gi mulighet til ...
  • Styrketrening med Cardioacceleration forbedrer VO2max og 1RM. 

   Athari, Kiarash S. (Master thesis, 2017)
   Formål: Hensikten var å undersøke effekten av styrketrening med cardioacceleration på VO2max og 1RM. Hypotese I er at 6 ukers styrketrening med cardioacceleration kan bedre VO2max hos unge menn med erfaring innenfor ...
  • Styrt prosess eller ringer i vann? En teoridrevet studie av implementering i offentlige tjenestedesignprosjekter. 

   Holte, Elisabeth; Waage, Anne Kathrin (Master thesis, 2018)
   I denne masteroppgaven gjør vi en kvalitativ casestudie av to innovasjonsprosjekter i offentlig sektor. Prosjektene har mottatt midler fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) sin stimuleringsordning for innovasjon ...
  • Støtter økonomistyringen opp om bedriftens strategi? 

   Trulsen, Hans-Erik (Master thesis, 2018)
   roblemstillingen i min oppgave var hvilke sammenhenger finnes det mellom strategi og økonomistyring hos den største aktøren i bilutleiebransjen og hvordan har endringen av strategien og økonomistyringen hatt betydning for ...
  • Subjektiv velvære som velferdsindikator og velferdsmål 

   Moum, Torbjørn Åge; Wiese, Ragna Veslemøy (Journal article, 2011)
   Framveksten av sosial indikator-bevegelsen og livskvalitetsforskning på 1960- og 1970-tallet ses i sammenheng med en økende miljøbevissthet og skuffelse over den økonomiske vekstens velsignelser. Subjektivt velvære slik ...
  • Subsea Connection system : study on Speedloc on workover riser 

   Rossavik, Bjørn Ledaal; Hansen, Espen; Berg-Olsen, Erlend; Antonsen, Asbjørn (Bachelor thesis, 2017)
   TechnipFMC ønsket en studie på en Speedloc festet på Workover Riser. Overføring av krefter fra mutter, stud (gjengestag), segmenter og forspenning av kontaktflensene har flere uutforskede variabler som friksjon på mutter, ...