Now showing items 4831-4850 of 5569

  • Sykepleiestudenter og helsefremmende læring. 

   Nørbygaard Bjerva, Hanne (Master thesis, 2019)
   Bakgrunn: Sykepleieutdanningen omhandler både teori og praksisstudier. Dette prosjektet fokuserer på den teoretiske delen og har undersøkt sykepleiestudenters læringsopplevelser i klasseromsundervisning. Det finnes lite ...
  • Sykkelopplæring i Telemarkskolene 

   Sørensen, Runar; Bergsland, Jon Einar (Research report, 2009-03-04)
   I forbindelse med våre stillinger som høgskolelektorer ved Høgskolen i Telemark, avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning har vi med denne rapporten ønsket å se nærmere på trafikk- og sykkelopplæringen i ...
  • Sykkelturisme i eit kulturøkonomisk perspektiv 

   Lønning, Dag Jørund; Svardal, Solveig (Arbeidsrapport 23/2005, Working paper, 2005)
   Sykkelturisme i eit kulturøkonomisk perspektiv handlar om å dyrke og utvikle det unike, med utgangspunkt i sykling i landskapet. Sykkelen skil seg klart frå mange andre transportmiddel ved at den på ein heilt annan måte ...
  • Symptoms of depression, sadness and sense of coherence (coping) among cognitively intact older people with cancer living in nursing homes?? mixed-methods study. 

   Drageset, Jorunn; Eide, Geir Egil; Hauge, Solveig (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Background: Symptoms of depression are often reported among patients with a cancer diagnosis. Strong sense of coherence (SOC) is shown to be associated with less depression in the general older population and among ...
  • "Syngedamer" eller jazzmusikere? : fortellinger om jenter og jazz 

   Stavrum, Heidi (Master thesis, 2004)
   Hovedformålet med denne oppgaven er å sette fokus på situasjonen til kvinnelige jazzmusikere i Norge. Jeg vil blant annet lete etter noen forklaringer på hvorfor det finnes så få av dem. Et annet sentralt fokus i oppgaven ...
  • Synsfunksjon og leseferdighet hos barn 8-12 år : sammenheng mellom akkommodasjon og astenopi 

   Hegge, Anne Marit (Master thesis, 2016)
   Hensikt: Sammenheng mellom synsfunksjon og leseferdigheter er blitt debattert og diskutert i mange artikler siste år. Det finnes lite norsk forskning rundt temaet akkomodasjon og lesing, og internasjonale studier gir ingen ...
  • Synsfunksjon og leseferdigheter blant barn mellom 8 og 12 år : vurdering av binokulær funksjon 

   Aspelund, Eli Charlotte (Master thesis, 2016)
   Bakgrunn: Synet er menneskets mest avanserte og dominerende sans. Derfor er det viktig å oppdage og behandle eventuelle problemer knyttet til synsfunksjonen så tidlig som mulig. Synet spiller en viktig rolle for et barns ...
  • Synsfunksjon og leseferdigheter hos barn 8-­12 år : en klinisk vurdering av øyemotorikk og visuell persepsjon 

   Frøyland, Liv Barane (Master thesis, 2016)
   Bakgrunn: Barn med lesevansker som blir henvist til optiker i Norge blir i dag hovedsakelig undersøkt etter Norges Optikerforbunds retningslinjer for en klinisk undersøkelse. Denne innlemmer ikke tilleggstester for øyemotorikk ...
  • Synshemmede og arbeidsinkludering – hva skal til for å lykkes? En kvalitativ studie av hva synshemmede selv opplever er suksesskriterier i NAVs inkluderingskompetanse 

   Elefsen, Christina (Master thesis, 2020)
   Denne masteroppgaven undersøker hvordan synshemmede opplever NAV inkluderingskompetanse. Bakgrunnen for studiens tema er at synshemmede har lavere arbeidsdeltakelse enn befolkningen for øvrig. Spesielt unge synshemmede ...
  • Synsrehabilitering etter ervervet hjerneskade – hva gjøres? : studie av hva en tverrfaglig rehabilitering gjør for å kartlegge og rehabilitere synsvansker etter ervervet hjerneskade i spesialisthelsetjenesten 

   Brinchmann, Inger-Marie (Master thesis, 2019)
   Bakgrunn: Synsrehabilitering er per i dag ikke formalisert som en del av tverrfaglig rehabilitering av barn og voksne med ervervet hjerneskade. Skader sentralt og perifert i sentralnervesystemet gir ofte sammensatte vansker ...
  • Synthesis and Applications of Free-standing TiO2 Nanotube Membranes 

   Liu, Guohua (Doctoral theses at Vestfold University College;2, Doctoral thesis, 2013)
   Nanostructured TiO2 nanotubes (TNTs) have great application potential in optoelectronic devices due to large effective light harvesting surface area and wide band gap. Anodization of Ti is a simple way to prepare well-ordered ...
  • System dynamics of asynchronous generators at islanded grid operation 

   Edvardsen, Håkon Molland (Master thesis, 2014-01-23)
   It is well known that the phenomenon of self-excitation allows the asynchronous generator to operate as a standalone unit. The robustness and low cost of the asynchronous generator makes it beneficial for small hydro power ...
  • System for Tactical Aerial Reconnaissance 

   Jensrud, Liam; Markussen, Jørgen; Nilsen, Espen; Sandaker, Carl; Sandaker, Gunnar (Bachelor thesis, 2013)
   S.T.A.R. har laget en flygende plattform som samler inn etterretningsdata, herunder bilder og lokasjonsdata.
  • System-size dependence of the charged-particle pseudorapidity density at √sNN=5.02 TeV with ALICE 

   Acharya, Shreyasi; Adam, Jaroslav; Adamová, Dagmar; Adolfsson, Jonatan; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, Gianluca; Agnello, Michelangelo; Agrawal, Nikita; Ahammed, Zubayer; Ahmad, Nazeer; Ahn, Sang Un; Alme, Johan; Altenkaemper, Lucas; Arsene, Ionut Christian; Bätzing, Paul Christoph; Djuvsland, Øystein; Dordic, Olja; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Langøy, Rune; Lardeux, Antoine Xavier; Lien, Jørgen; Lindal, Svein; Lønne, Per-Ivar; Mahmood, Sohail Musa; Milosevic, Jovan; Nesbø, Simon Voigt; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq ur; Richter, Matthias; Røed, Ketil; Røhrich, Dieter; Skaali, Toralf Bernhard; Tambave, Ganesh Jagannath; Tveter, Trine Spedstad; Ullaland, Kjetil; Velure, Arild; Wagner, Boris; Wikne, Jon Christopher; Zhang, Hui; Zhao, Chengxin; Zhou, Zhuo; Zhu, Hongsheng; Aiola, Salvatore; Akindinov, Alexander; Alam, Sk Noor; Alba, José Luis Bazo; Aleksandrov, Dimitry; Allesandro, B.; ALICE, Collaboration (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   We present the charged-particle pseudorapidity density in pp, p–Pb, and Pb–Pb collisions at √sNN = 5.02 TeV over a broad pseudorapidity range. The distributions are determined using the same experimental apparatus and ...
  • Systematic studies of correlations between different order flow harmonics in Pb-Pb collisions at √sNN=2.76 TeV 

   Acharya, Shreyasi; Adam, Jaroslav; Adamová, Dagmar; Adolfsson, Jonatan; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, Gianluca; Agnello, Michelangelo; Agrawal, Nikita; Ahammed, Zubayer; Ahmad, Shafiq F.; Alme, Johan; Altenkaemper, Lucas; Djuvsland, Øystein; Fionda, Fiorella Maria Celeste; Lønne, Per-Ivar; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq ur; Røhrich, Dieter; Tambave, Ganesh Jagannath; Ullaland, Kjetil; Velure, Arild; Wagner, Boris; Zhang, Hui; Zhou, Zhuo; Zhu, Hongsheng; Arsene, Ionut Christian; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Lardeux, Antoine Xavier; Lindal, Svein; Mahmood, Sohail Musa; Milosevic, Jovan; Richter, Matthias; Røed, Ketil; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Zhao, Chengxin; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Nesbø, Simon Voigt; Storetvedt, Maksim Melnik; Langøy, Rune; Lien, Jørgen; Ahn, Sang Un; Aiola, Salvatore; Akindinov, Alexander; Al-Turany, Mohammed; Alam, Sk Noor; ALICE, Collaboration (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The correlations between event-by-event fluctuations of anisotropic flow harmonic amplitudes have been measured in Pb-Pb collisions at √sNN = 2.76 TeV with the ALICE detector at the Large Hadron Collider. The results are ...
  • Systemdrift 2020 

   Christoffersen, Fredrik Vigeland; Handeland, Tine; Grande, Tove Rømo; Nøland, Jonas Kristiansen; Øberg, Martha Marie; Ødegaard, Leiv Erik (Research report, 2012)
   KUBE 2012 har i årets sommerprosjekt svart på problemstillingen: Hvordan bør Statnett drifte kraftsystemet i 2020? Utviklingen av systemdriften frem mot 2020 vil drives av en kraftig økning i utvekslingskapasitet mot ...
  • Systemrettet arbeid fra PPT i barnehagen - med fokus på barn med sosiale og emosjonelle vansker 

   Elvethon, Ellen (Master thesis, 2017)
   Masteroppgavens tema er systemrettet arbeid fra Pedagogisk-Psykologisk tjeneste (heretter kalt PPT) i barnehagen, med fokus på barn som står i fare for eller har utviklet sosiale og emosjonelle vansker. PPT skal både sørge ...
  • Systems Thinking for Early Validation of User Needs in the Front End of Innovation; a Case Study in an Offshore SoS 

   Kjørstad, Marianne; Mansouri, Mo; Muller, Gerrit; Kjenner, Svein (Chapter, 2019)
   This paper focuses on applying Systems Thinking for early validation of user needs in the front end of innovation for extending an offshore SoS with renewable energy. A high degree of uncertainty and ambiguity characterizes ...
  • Søsterøyenes mange ansikter: Didaktiske perspektiv på et skulpturelt uttrykk med inspirasjon fra gestalter og stedspesifikk geologi 

   Dahl, Mona Cathrine (Master thesis, 2019)
   Søsterøyenes mange ansikter – en studie der persepsjoner og inntrykk fra stedspesifikt naturlandskap inspirerer til å utvikle eget skulpturelt uttrykk. Studien viser også hvordan estetiske læringsprosesser kan være ...