• Team Composition and Labor Allocation in Audit Teams: A Descriptive Note 

   Che, Limei; Svanstrøm, Tobias (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Purpose The purpose of this paper is to describe, illustrate and provide a deeper understanding of team composition and labor allocation in audit teams by quantifying the exact value of resources at different levels of ...
  • Teamarbeid for lærernes læring 

   Loraas, Lars Erik Solvang (Master thesis, 2016)
   Denne oppgaven belyser: «Hvordan kan skolen utvikle et teamarbeid som gir læring og utvikling?». Dette er min problemstilling i oppgaven og konkretiseres med disse tre forskningsspørsmålene. • Hvordan kan teamarbeid ...
  • Teamwork to Enhance Adapted Teaching and Formative Assessment 

   Bjørnsrud, Halvor; Engh, Knut Roar (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   This article has as its main focus the contextual factors connected with teachers' teamwork. Firstly, it deals with the question of how to create reflections among teachers on the topic of teamwork. Their written answers ...
  • Tear production levels and dry eye disease severity in a large Norwegian cohort 

   Yazdani, Mazyar; Chen, Xiangjun; Tashbayev, Behzod; Utheim, Øygunn Aass; Ræder, Sten; Lagli, Neil; Stojanovic, Aleksandar; Dartt, Darlene Ann; Utheim, Tor Paaske (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Purpose: To determine if the Schirmer I test (without anesthesia) cut-off value is a predictor of dry eye severity in a large Norwegian cohort of dry eye disease (DED) patients, which are grouped into six levels of tear ...
  • Teater som fag, kall og yrke. En utredning om teaterfaglige utdanningstilbud og kompetansebehov 

   Hylland, Ole Marius; Mangset, Per (Research report, 2011)
   Teater som fag, kall og yrke er en utredning som tar for seg det norske utdanningstilbudet innenfor scenekunst. Den omfatter både skuespillerutdanning og andre scenekunstfaglige utdanninger, som f.eks. scenografi, regi og ...
  • tecBAT 

   Rasmussen, Fredrik; Wigaard, Martin Kvia; Haugen, Vegard Tverrås; Thoresen, Niclas Holmen; Stangeland, Tor (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstillingen som ble presentert var å lage en boks som skal frakte medisinske artikler. Temperaturregulering og optimalisering i forbindelse med vekt har vært hovedfokusområder gjennom prosjektet.
  • Technical and Economical Comparison of Propusion Alternatives for Modern LNG Carriers 

   Wang, Bo (Master thesis, 2015)
   In this paper, three LNG carrier alternatives will be compared in terms of technical and economical segments. The three alternatives are dual fuel diesel mechanical propulsion system with 4 stroke medium engines, dual fuel ...
  • Techno-economic analysis of CO2 capture concepts 

   Ali, Hassan (Doctoral dissertations at the University of South-Eastern Norway;42, Doctoral thesis, 2019-10-03)
   The estimates of post combustion CO2 capture costs reported in the literature ranges typically from 50 €/tCO2 to 130 €/tCO2, reflecting differences in the cost estimation methods used, scopes of the analyses, and assumptions ...
  • Techno-economic study of the CCMS Technology for CO2 capture from ferro-silicon production 

   Nygård, Heidi S.; Meyer, Julien; Di Felice, Luca; Eldrup, Nils Henrik; Haug, Alf Tore; Olsen, Espen (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Carbon Capture in Molten Salts (CCMS) is a method for capturing CO2 from a variety of flue gases related to power generation and energy intensive industry processes. The chemical principles are similar to those of the ...
  • Technology and Design Education. From play to profession 

   Aakre, Bjørn Magne (Journal article, 2008)
   The purpose of this paper is to discuss the purpose and role of Technology and Design education, and to present the results from a case study on the topic. The motivations are the fact that modern Technology and Design ...
  • Technology and Design Education. From play to profession 

   Aakre, Bjørn Magne (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   The purpose of this paper is to discuss the purpose and role of Technology and Design education, and to present the results from a case study on the topic. The motivations are the fact that modern Technology and Design ...
  • Technology and new educational practices: Videostories as tool for promoting pedagogical reflection? 

   Aagaard, Toril; Swanberg, Anne Berit; Hjukse, Hjørdis; Tveiten, Oddgeir; Steen-Utheim, Anna Therese; Grøndal, Inger Carin; Breivik, June (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Ved universiteter og høgskoler tar ledelsen og støtte- og utviklingsmiljøer ulike grep for å motivere fagansatte til å utforske digitale teknologiers pedagogiske potensialer. De ønsker også å utvikle mer aktive og fleksible ...
  • Technology readiness levels use and understanding 

   Bakke, Kjersti (Master thesis, 2017)
   Technology Readiness Level (TRL) is commonly used to evaluate the maturity of the technology in research and development projects. For this paper, a literature study has been performed in combination with a survey, to try ...
  • Tegning i skolen: En studie av hvordan tegneundervisning kan fremme mestringsopplevelse 

   Garnaas, Gina Soon (Master thesis, 2015)
   Temaet for masteroppgaven er tegning og fagdidaktiske utfordringer i tegneundervisningen i grunnskolen. I tillegg til teoretisk forankring er oppgavens undersøkelser delt inn i tre faser. Fase 1 starter med undersøkelser ...
  • Tegningens mulighetsrom: Bevegelse og materialitet 

   Haglund, Eva Nanna (Master thesis, 2017)
   Masteroppgaven handler om tegningens mulighetsrom, om å finne potensiale som kan ligge til grunn for å skape nye uttrykk i tegning. Jeg er opptatt av hvordan bevegelse kan være en måte å skape nye møter med tegning, og om ...
  • Teknologi, design og dannelse 

   Aakre, Bjørn Magne; Knutsen, Berit (Journal article, 2007)
   Teknologi og design utgjør viktige sider ved vår kultur, og de er betydelige drivkrefter i nyskaping og samfunnsutvikling. Dannelse handler om holdninger og verdier, om innlevelse og den glød som skal til for å lede en ...
  • Teknologien og tradisjonen - Noter og opptak, nok en gang 

   Kvifte, Tellef (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   The paper discusses the use and effects on traditional music by the introduction of the technologies of music notation and music recording. Both of these technologies imply fixation and, therefore, also the possibility ...
  • Teknostress og dens påvirkning på Brukertilfredshet og Intensjon om videre IS bruk 

   Gandrud, Jardar Magnus Koi; Strande, Kim (Master thesis, 2014)
   Denne oppgaven er i hovedsak en replisering basert på studien til Ragu-Nathan et al. (2008). Replisering er allikevel en sannhet med modifikasjoner, siden vi har valgt en annen tilnærming til avhengige variabler enn ...
  • Tekst og tradisjon : M.B. Landstad 1802-2002 

   Solberg, Olav; Baklid, Herleik; Fjågesund, Peter (HiT skrift, Research report, 2003)
   Institutt for kultur- og humanistiske fag ved Høgskolen i Telemark – Bø arrangerte fredag 4. oktober 2002 eit seminar ved 200-årsminnet for folkeminnesamlaren og salmediktaren M. B. Landstad. Landstad som vart fødd i ...
  • Tekstens tomme plasser - En studie av 5.klassingers resepsjon av Gro Dahles bildebok Akvarium 

   Nilsen, Anette Mohn (Master thesis, 2017)
   Denne masteroppgaven er en studie av seks femteklassingers resepsjon av bildeboken Akvarium, av Gro Dahle. Temaet for oppgaven er komplekse sammensatte tekster, og elevene i prosjektet intervjues ved hjelp av strukturerte ...