Now showing items 4226-4245 of 5573

  • Regional analyse Sogn og Fjordane 2013. Næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2014-01-15)
   Sogn og Fjordane har lavest arbeidsplassvekst og tredje lavest befolkningsvekst av fylkene i 2012. Analysene i denne rapporten viser at det verken skyldes at næringslivet er udyktig, eller at stedene i fylket er spesielt ...
  • Regional analyse Sunnfjord 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2012-12-04)
   Sunnfjord har hatt lav vekst i befolkning og arbeidsplasser de siste to årene, sammenliknet med resten av landet. Regionen utvikler seg ikke like positivt som tidligere, spesielt når det gjelder vekst i antall arbeidsplasser ...
  • Regional analyse Sunnfjord 2013. Næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2014-01-15)
   Utviklingen i Sunnfjord er ikke entydig. Det er flere positive trekk, som at regionen har den beste lønnsomheten i næringslivet av alle regioner i landet. Regionen har også sterk vekst i teknologiske tjenester. Bedriftene ...
  • Regional analyse Søndre Land 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2012-12-04)
   Hvordan er veksten i Søndre Land sammenliknet med andre regioner i landet? Hva er årsaken til den utviklingen vi har sett i Søndre Land? Og hva skal til for at Søndre Land skal få en høyere vekst? Det er de spørsmålene vi ...
  • Regional analyse Sør-Trøndelag 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2012-12-04)
   Sør-Trøndelag har vært et av vekstfylkene i landet. De siste årene har fylket nærmet seg gjennomsnittet, ettersom den dominerende Trondheimsregionen har fått lavere vekst. Samtidig har Hitra/Frøya hatt oppsiktsvekkende ...
  • Regional analyse Telemark 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2012-12-04)
   Telemark har nå tredje lavest befolkningsvekst og aller dårligst arbeidsplassutvikling av samtlige fylker. Både basisnæringene og besøksnæringene har hatt en dårlig utvikling de siste tre årene, med fall i antall arbeidsplasser ...
  • Regional analyse Telemark 2013. Næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2014-03-19)
   Utviklingen i Telemark i 2012 følger mønsteret fra tidligere år, med stagnasjon i arbeidsplassutviklingen og svak befolkningsvekst. Den svake veksten i arbeidsplasser i næringslivet kan forklares av nedleggelsen av REC i ...
  • Regional analyse Trysil 2013. Næringsutvikling og attraktivitet 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2014-05-23)
   Trysil framstår som en attraktiv kommune for besøk og bosetting. Kommunen har imidlertid vært lite attraktivt for andre næringer enn besøksnæringene. Nedgangen i basisnæringene har vært større enn veksten i besøksnæringene, ...
  • Regional analyse Vågsøy 2014. Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2015-03-24)
   Vågsøy har hatt en nedgang i befolkningen siden 2000 på 6,5 prosent. Etter en befolkningsvekst i 2010 og 2011 har folketallet igjen begynt å synke. Befolkningen synker på grunn at av det er netto utflytting til andre norske ...
  • Regional analyse Vest-Telemark 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2012-12-04)
   Vest-Telemark hadde vekst i befolkningen i 2011. Det var andre gang siden 2000 at Vest-Telemark har hatt vekst. Det var fremdeles noe utflytting fra Vest-Telemark til andre regioner i Norge og fødselsunderskudd i 2011, men ...
  • Regional analyse Vest-Telemark 2013. Næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2014-03-20)
   Vest-Telemark har hatt en god næringsutvikling de siste årene, spesielt i betraktning av at bransjestrukturen ikke er spesielt gunstig. Næringslivet hevder seg også ganske godt når det gjelder innovasjon og utdanningsnivå, ...
  • Regional analyse Vestfold 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2012-12-04)
   Vestfold er et av de mest attraktive fylkene som bosted. Det fører til at fylket vinner innbyggere fra andre fylker, selv om næringsutviklingen og arbeidsplassveksten i fylket er svakere enn ellers i landet. Utviklingen i ...
  • Regional analyse Vestre Toten 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2012-11-04)
   Hvordan er veksten i Vestre Toten sammenliknet med andre regioner i landet? Og hva er årsaken til den utviklingen vi har sett i Vestre Toten? Og hva skal til for at Vestre Toten skal få en høyere vekst? Det er de spørsmålene ...
  • Regional analyse Østfold 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2012-12-04)
   Østfold er et fylke som vinner mange innflyttere fra andre fylker, og oppnår befolkningsvekst gjennom denne innflyttingen. På samme tid er Østfold et fylke med svak næringsutvikling med svak vekst i arbeidsplasser. ...
  • Regional analyse Østfold 2013. Næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2014-05-23)
   Østfold er et svært attraktivt fylke å bo i, men lite attraktivt for bedrifter og besøk. Det gir befolkningsvekst, til tross for at arbeidsplassveksten er svak. Sysselsettingsandelen i fylket går kraftig ned i forhold til ...
  • Regional analyse Øvre Eiker 

   Vareide, Knut; Storm, Hanna Nyborg (Working paper, 2013-05-10)
   Øvre Eiker har hatt god vekst i folketallet de siste årene, siden 2000 har folketallet økt med 18 prosent. Det var spesielt i perioden 2010-2013 at befolkningsveksten var høy. Øvre Eiker har vokst gjennom et økende ...
  • Regional og typologisk variasjon i norsk slåttemusikk : en kvantitativ tilnærming med et historisk perspektiv 

   Omholt, Per Åsmund (Doctoral thesis; Peer reviewed, 2009-06-16)
   The purpose of the dissertation is to shed light on regional and typological variations in Norwegian old-time fiddling in a historical perspective. I have analyzed 500 transcriptions of traditional tunes from different ...
  • Regionalpark som utviklingsstrategi : en introduksjon 

   Svardal, Solveig; Bjørnstad, Kristian; Clemetsen, Morten (TF-notat 16/2008, Working paper, 2008-12-11)
   Notatet prøver å komme nærmere en definisjon av regionalparkbegrepet, basert på informasjon om og erfaringer fra ulike regionalparker, både i Norge og Europa for øvrig. Dernest gir det en gjennomgang av landskapskonvensjonen ...
  • Regionalt samspill og vekst. I lys av Attraktivitetsmodellen 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2014-04-30)
   Om hvordan utarbeide regionale samfunnsanalyser med bruk av Attraktivitetsmodellen.
  • Regionanalyse Haugalandet : benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet 

   Vareide, Knut (TF-notat 56/2009, Working paper, 2009-12-04)
   Haugalandet har hatt en befolkningsvekst de siste tre årene, som rangerer regionen som nummer 15 av 83 regioner. Haugalandet har et høyt fødselsoverskudd og en høy innvandring, som har bidratt til den sterke befolkningsveksten. ...