Now showing items 2733-2752 of 5654

  • Kultur og næring i Grenland 

   Løyland, Knut; Sannes, Joar; Vareide, Knut (Arbeidsrapport 11/2007, Working paper, 2007)
   Denne rapporten er tredelt. Første del er en kartlegging av kulturnæringenes økonomiske betydning i Grenlandsregionen. Vi avgrenser først kulturnæringene og benytter beskrivende statistikk hentet fra kjente datakilder til ...
  • Kultur versus kultur? 

   Malme, Anne K. (Others, 2014)
   Følgende spørsmål skal belyses:  Hva ligger i det utvidede kulturbegrepet innenfor Aktiv omsorg og hva ligger i det antropologiske kulturbegrepet?  Er det mulig å tilpasse kulturelle aktiviteter som kan defineres ...
  • Kulturarvens ulike ansikt 

   Halvorsen, Else Marie (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   I dag er spørsmålet om overføring av kulturarv i skolen et relevant tema i diskusjonen om skolens innhold. På den ene side synes samfunnet å ha behov for et innhold som rommer sentrale verdier som kan skape identitet og ...
  • Kulturelt mangfold og fremtidens skole: En kritisk diskursanalyse 

   Martinez, Viviana Paola Ibarra (Master thesis, 2018)
   Sammendrag: Temaet for denne masteroppgaven er fornyelsen av læreplanverket i skolen og det kulturelle mangfoldet. Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen er ferdigstilt og skal erstatte Generell del ...
  • Kulturforståelse hos lærere i Telemark anno 2000 

   Halvorsen, Else Marie (HiT skrift, Research report, 2000)
   This research is concerned with teacher’s understanding of culture, both through the experience they reveal from childhood and youth and as teachers at school, in addition to the concepts and reflections they express. ...
  • Kulturforståelse i ungdomsskolen: En studie av kjerneelementet kulturforståelse i faget kunst og håndverk 

   Bautista, Irene Christine Silang (Master thesis, 2020)
   Bakgrunnen for denne studien kommer av fagfornyelsen i 2020. Et av tiltakene for å forbedre undervisningskvaliteten er innføringen av kjerneelementer i hvert fag – en samling av elementer som utgjør fagets egenverdi og ...
  • Kulturhistorisk atlas for skolens nærmiljø : prosjekt i Den kulturelle skolesekken med det nære landskap som utgangspunkt 

   Bjørshol, Stig; Brendalsmo, Jan (Rapport / Høgskolen i Vestfold, Research report; Peer reviewed, 2007)
   Rapporten er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom Vestskogen skole og tre forskningsmiljøer, Høgskolen i Vestfold (HiVe), Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og Norsk institutt for naturforskning (NINA). ...
  • Kulturhus - mellom dannelse og stedsutvikling 

   Seljeseth, Ane A. (Master thesis, 2012)
  • Kulturkunnskap i en kunnskapskultur : evaluering av forsøk med Den kulturelle skolesekken i videregående skole 

   Haukelien, Heidi; Kleppe, Bård (Rapport 254, Research report, 2009)
  • Kulturpolitikkforskning i Norden. En kunnskapsoversikt 

   Henningsen, Erik; Stavrum, Heidi (Research report, 2014-03-07)
   På oppdrag fra Nordisk ministerråd har Telemarksforsking gjennomført en kartlegging over den nordiske kulturpolitikkforskningens status og framtidige behov. I kunnskapsoversikten redegjør vi for situasjonen på det ...
  • Kulturpotetenes merarbeid : Hvordan kulturansatte opplever jobbstress 

   Steindal, Olav (Master thesis, 2018)
   Denne masteravhandlingen tar for seg problemstillingen hvordan opplever kulturansatte merarbeid? Det blir først sett på hva merarbeid er. Merarbeid beskrives her som det ekstraarbeidet kulturansatte ofte opplever. For å ...
  • KulturRikets Tilstand 2009 

   Mangset, Per; Matheussen, Espen Svalastog (HiT skrift, Conference object; Research report, 2010-04-07)
  • KulturRikets Tilstand 2010 

   Mangset, Per; Skjeldal, Kjærsti (HiT skrift, Research report; Conference object, 2011-02-08)
   Vi publiserer her innleggene fra konferansen KulturRikets Tilstand 2010, som ble arrangert i Litteraturhuset, Oslo, onsdag 20. oktober 2010. KulturRikets Tilstand 2010 var den andre i en serie årlige konferanser, der ...
  • KulturRikets Tilstand 2011 

   Løkka, Nanna; Vestheim, Geir (HiT skrift, Conference object; Research report, 2012-02-10)
   Denne konferanserapporten inneholder innleggene fra konferansen KulturRikets tilstand 2011 som ble arrangert på Litteraturhuset i Oslo 31. oktober 2011. Dette var den tredje konferansen i en serie årlige konferanser, der ...
  • Kulturrikets tilstand 2012. Konferanserapport 

   Løkka, Nanna (Conference object; Working paper, 2012)
   Denne rapporten inneholder innlegg fra dagskonferansen Kulturrikets tilstand 2012 som ble avholdt på Litteraturhuset i Oslo 31. oktober 2012. Konferansen var den fjerde i rekken av årlige kulturpolitikkonferanser der ...
  • Kulturrikets tilstand 2013. Konferanserapport 

   Winkelmann, Annette; Johansson, Marit (Conference object; Working paper, 2014)
   Konferanserapport for Kulturrikets tilstand 2013. Konferansen ble holdt på Litteraturhuset i Oslo 30. oktober 2013.
  • Kultursektor og sektorovergripende kultur 

   Kvarv, Sture (Journal article; Peer reviewed, 1998)
   Over the last few years reforms of the Norwegian system of municipal government have been implemented on a broad scale. The background of these reforms has been a general dissatisfaction with sector-based organization and ...
  • Kulturskole for alle? : pilotundersøkelse om kulturskoletilbudet 

   Gustavsen, Kari; Hjelmbrekke, Sigbjørn (Rapport 255, Research report, 2009)
   I denne studien har vi undersøkt hvorvidt prisen på kulturskoletilbudet kan antas å føre til eksklusjon av barn og unge som bor i familier med lav inntekt. Undersøkelsen viser at brukere av kulturskoletilbudet først og ...
  • Kulturstrategier i Finnmark : utfordringer for fylkeskommunal kulturpolitikk 

   Stavrum, Heidi (Arbeidsrapport 16/2007, Working paper, 2007)
   I forbindelse med at Finnmark fylkeskommune skal utarbeide en ny kulturpolitisk strategi, har Telemarksforsking-Bø gjort en analyse av fylkeskommunens nåværende kulturpolitikk og kulturarbeid. Rapporten går igjennom ...
  • Kulturutgifter i kommunene 

   Håkonsen, Lars; Løyland, Knut (Research report, 2012)
   I dette prosjektet presenterer vi statistikk fra Kostra som viser diverse utviklingstrekk for kommunenes utgifter samt brukerbetalinger/salgs- og billettinntekter m.v. innenfor kulturområdet. Vi etablerer også en økonometrisk ...