Now showing items 2632-2651 of 5381

  • Kvalitetssikring og utvikling av kliniske studier for sykepleiestudenter i sykehjem. Samlet prosjektrapport for fase 1, 2 og 3. 

   Aase, Elisabeth (Others, 2016)
   Kvalitetssikring og utvikling av kliniske studier for sykepleiestudenter i sykehjem Hensikt: • Systematisk arbeid med utvikling av planverket som grunnlag for kliniske studier, med særlig vekt på konkretisering av ...
  • Kvalitetssikringssystem i fagskolen : utstillingsvindu eller aktivt utviklingsarbeid? 

   Mallasvik, Helene (Master thesis, 2011)
   Bakgrunnen for denne oppgaven er utdanningspolitiske endringer de siste årene, nye krav om formaliserte kvalitetssikringssystem i fagskolen, nyere forskingsresultater om kvalitet i utdanningssystemet, og egne erfaringer ...
  • Kvalsund. Analyse av næringsutvikling og attraktivitet 

   Vareide, Knut; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2014-01-15)
   Utviklingen i Kvalsund svinger. Kommunen har hatt perioder med sterk befolkningsvekst, sterk befolkningsnedgang, samt vekst og nedgang i næringslivet med få års mellomrom. Befolkningsvekst og arbeidsplassvekst har heller ...
  • "Kvar sylvsmed sitt mot". Om kreativitet og variabilitet i det norske draktsølvet 

   Nødtvedt, Hilde Kristine (Master thesis, 2014)
   Denne avhandlingen handler om tradisjon, variabilitet og kreativitet i norsk draktsølv. Jeg har ved en analyse av gamle og nye slangesøljer påvist stor variasjon og en egen type kreativitet som utfolder seg i samspillet ...
  • Kvinne og/eller klatreinstruktør? : en studie om deltakernes forståelse om kjønn og klatreinstruktøren 

   Færden, Hedda (Master thesis, 2014)
   Denne oppgaven handler om hvilke tanker, erfaringer og holdninger deltakere på klatrekurs har til klatreinstruktører, med fokus på kjønn. Det er veldig få kvinner som arbeider med klatring og det er en aktivitet som er ...
  • Kvinnelige forskeres forventninger til professorrollen 

   Svenkerud, Sigrun; Ballangrud, Brit Bolken; Drake, Irmelin; Ulvestad, Jorun Margrethe (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Vi undersøker hvordan den nye professorrollen oppleves av kvinner som er på vei inn i professorstillinger sett i lys av reformene i universitets- og høgskolesektoren de seneste årene. Betraktningene til de fremtidige ...
  • Kvinnelige fotballspillere har ikke baller 

   Lippe, Gerd von der (Journal article, 2007)
   Å være kvinne kan fortsatt være et skjellsord. I hvert fall så lenge de spiller fotball. I denne artikkelen vil jeg komme med noen refleksjoner om hvorfor det er slik og vise hvilke uttrykk det kan få.
  • Kvinnelige innsatte og sosial marginalisering 

   Amundsen, Marie-Lisbet (Spesialpedagogikk, Journal article, 2010)
   Artikkelen er basert på en kvantitativ studie gjennomført i 2008/2009. Utgangspunktet var følgende problemstilling: Hvor sosialt marginalisert er kvinnelige innsatte i norske fengsler? Funnene viser at kvinnelige innsatte ...
  • Kvinnelige og mannlige professorers synlighet i mediene. En undersøkelse av kvinnelige og mannlige professorer i VG og Aftenposten 

   Svenkerud, Sigrun; Ballangrud, Brit Bolken (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Denne undersøkelsen dreier seg om mannlige og kvinnelige professorers synlighet i mediene, nærmere bestemt om hvordan professorer brukes som kilde i VG og Aftenposten, de to største norske riksavisene. Vi har fremsatt fem ...
  • Kvinnelige trenere i toppfotball : en studie av hvordan det er å være kvinne innenfor en mannsdominert kultur 

   Haugenes, Margunn (Master thesis, 2013)
   Football is very male- dominated domain. This applies at all levels, particularly managers and coaches. Women's football is a relatively new phenomenon, and it is only in the last decade that we have had a small increase ...
  • Kvinner i natur og kvinners natur : kvinner i friluftsliv 1860 - 1910 

   Singsaas, Marianne (Master thesis, 2004)
   I denne oppgaven ser jeg på kvinner i friluftsliv i perioden 1860-1910, og spør hvordan kjønn konstrueres, opprettholdes og utfordres i og gjennom friluftsliv. Jeg legger vekt på følgende konkretiseringer: Hvilke forestillinger ...
  • Kynurenine pathway in autism spectrum disorders in children 

   Bryn, Vesna; Verkerk, Robert; Skjeldal, Ola; Saugstad, Ola Didrik; Ormstad, Heidi Kristin (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Background: There is increasing evidence that altered immune responses play a role in the pathogenesis of autism spectrum disorders (ASD), together with dysfunction of the serotonergic and glutamatergic systems. Since the ...
  • The Kyrgyz horse: enactments and agencies in and beyond a tourism context 

   Sturød, Anne Gry; Helgadóttir, Guðrún; Nordbø, Ingeborg (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   The horse has a strong cultural and historical importance in Kyrgyzstan. With a mountainous topography, the rural areas of this Central Asian country are best accessed by horse. Among all the tourism experiences Kyrgyzstan ...
  • Kystsamfunn i endring 

   Norseng, Per G (Chapter, 2014)
   Fra fylkesgrensen ved Gjernestangen i sør til nordspissen av Håøya oppunder Vestfoldkysten i nord er det i luftlinje bare rundt 40 kilometer. Men med en ganske dyp skjærgård og flere fjordarmer har Telemark en samlet ...
  • Kyststien : tre perspektiver 

   Tangen, Jan Ove; Leu, Peter; Bischoff, Annette (HiT skrift, Research report, 2004)
   I dette skriftet presenteres 3 ulike perspektiver på ”Kyststien”, en 35 km lang turløype som går langs Brunlaneskysten fra Stavern til Ødegården, som ligger like ved grensen mellom Vestfold og Telemark fylke. Jan Ove ...
  • K∗(892)0 and ϕ(1020) meson production at high transverse momentum in pp and Pb-Pb collisions at √sNN=2.76 TeV 

   Adam, Jaroslav; Adamová, Dagmar; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, Gianluca; Agnello, Michelangelo; Agrawal, Nikita; Ahammed, Zubayer; Ahmad, Shafiq F.; Ahn, Sang Un; Aiola, Salvatore; Alme, Johan; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Nesbø, Simon Voigt; Altinpinar, Sedat; Djuvsland, Øystein; Lønne, Per-Ivar; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq ur; Røhrich, Dieter; Tambave, Ganesh Jagannath; Ullaland, Kjetil; Velure, Arild; Wagner, Boris; Zhang, Hui; Zhou, Zhuo; Zhu, Hongsheng; Arsene, Ionut Christian; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Lardeux, Antoine Xavier; Lindal, Svein; Mahmood, Sohail Musa; Milosevic, Jovan; Qvigstad, Henrik; Richter, Matthias; Røed, Ketil; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Zhao, Chengxin; Langøy, Rune; Lien, Jørgen; Akindinov, Alexander; Alam, Sk Noor; De Albuquerque, Danilo Silva; Aleksandrov, Dimitry; Alessandro, Bruno; Alexandre, Didier; ALICE, Collaboration (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The production of K∗(892)0 and ϕ(1020) mesons in proton-proton (pp) and lead-lead (Pb-Pb) collisions at √sNN=2.76TeV has been analyzed using a high luminosity data sample accumulated in 2011 with the ALICE detector at the ...
  • K∗(892)0 and ϕ(1020) production in Pb-Pb collisions at sNN√=2.76 TeV 

   Abelev, Betty; Adam, Jaroslav; Adamová, Dagmar; Aggarwal, Madan M.; Agnello, Michelangelo; Agostinelli, Andrea; Agrawal, Nikita; Ahammed, Zubayer; Ahmad, Nazeer; Ahmad Masoodi, Arshar; Alme, Johan; Erdal, Hege Austrheim; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Altinpinar, Sedat; Djuvsland, Øystein; Fehlker, Dominik; Haaland, Øystein Senneset; Huang, Meidana; Lønne, Per-Ivar; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq ur; Røhrich, Dieter; Skjerdal, Kyrre; Ullaland, Kjetil; Velure, Arild; Wagner, Boris; Yang, Shiming; Arsene, Ionut Christian; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Lindal, Svein; Milosevic, Jovan; Qvigstad, Henrik; Richter, Matthias Rudolph; Røed, Ketil; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Zhao, Chengxin; Langøy, Rune; Lien, Jørgen; Ahmed, Ijaz; Ahn, Sang Un; Ahn, Sul-Ah; Aimo, Ilaria; Aiola, Salvatore; Ajaz, Muhammad; Akindinov, Alexander; ALICE, Collaboration (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   The yields of the K ∗ ( 892 ) 0 and ϕ ( 1020 ) resonances are measured in Pb-Pb collisions at √ sNN = 2.76 TeV through their hadronic decays using the ALICE detector. The measurements are performed in multiple centrality ...
  • L'art pour l'art? : kunst, penger og makt - Oslo mot røkla 

   Nesheim, Kirsti Arvesen (Master thesis, 2013)
   Dette er en masteroppgave innenfor tverrfaglige kulturstudier, hvis formål er å si noe om forholdet mellom offentlige myndigheter og kunstfeltet, med særlig vekt på offentlig støtte til kunstfeltet. Oppgaven problematiserer ...
  • «La alt bli født!». Ornamentikk gjennom tradisjonelle folkedrakter fra sentral Russland i samtidstekstilt uttrykk 

   Katcarskaia, Nataliia (Master thesis, 2020)
   I dette masterprosjektet som heter `La alt bli født! ` ser jeg på tradisjonelle russiske folkedrakter fra sentral Russland med vekt på ornamentikk. Jeg forsker på hvordan det tradisjonelle broderiet kan være en inspirasjonskilde ...