• Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oppland 

   Haugsevje, Åsne Dahl; Leikvoll, Gunn Kristin; Kleppe, Bård (Working paper, 2014-12-09)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oslo kommune 

   Leikvoll, Gunn Kristin; Kleppe, Bård (Working paper, 2014-12-09)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Skien kommune 

   Leikvoll, Gunn Kristin; Kleppe, Bård (Working paper, 2014-12-16)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Sogn og Fjordane 

   Leikvoll, Gunn Kristin; Kleppe, Bård (Working paper, 2015-01-23)
  • Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Troms 

   Leikvoll, Gunn Kristin; Kleppe, Bård (Working paper, 2015-01-06)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks. Resultater for Sandnes kommune 

   Leikvoll, Gunn Kristin; Kleppe, Bård (Working paper, 2015-05-11)
   Hva er statusen for kulturlivet i Sandnes kommune sammenlignet med andre kommuner og hele landet? Ser vi tendenser over tid som peker seg ut? Er det områder innenfor kulturlivet hvor Sandnes har en jobb å gjøre, eller ...
  • Skolestruktur i Stange kommune 

   Lie, Kjetil; Støren, Helge; Thorstensen, Audun; Leikvoll, Gunn Kristin; Hjelseth, Anja (Research report, 2014-06-26)
   Rapporten er en utredning av skolestruktur i Stange kommune. Vi har utført analyser og gjort vurderinger knyttet til økonomi, drift, kapasitet og samfunnsmessige forhold. Elevtalls- og befolkningsutvikling på kommunenivå ...
  • Utfordringer og muligheter ved Froland skole. Kostnader, organisering og tilbud til elevene 

   Lie, Kjetil; Thorstensen, Audun; Leikvoll, Gunn Kristin; Groven, Trine Riis; Støren, Helge (Working paper, 2014-09-29)
  • Utredning av kommunestruktur i Ofoten 

   Lie, Kjetil; Hjelseth, Anja; Thorstensen, Audun; Leikvoll, Gunn Kristin; Nygaard, Marit Owren; Baksås, Tor Erik (Research report, 2014-09-12)
   Denne utredningen drøfter framtidig kommunestruktur i Ofoten. Rapporten anbefaler at kommunene bør gå videre med sammenslåingsprosessen rundt alternativet som innebærer sammenslåing av Narvik, Ballangen, Tysfjord og Evenes. ...