Velg et delarkiv for å bla i samlingene

2 Doktoravhandlinger ved Universitetet i Sørøst-Norge [256]
3 Masteroppgaver [4204]
4 Studentarbeider av lavere grad [226]
5 Forskningssentrene [774]
6 Skriftserier [428]
 • Den ``Dysleksivennlige skolen´´- en skole for alle? 

  Aasvang, Karin (Master thesis, 2024)
  Ikke alle elever føler at de lykkes på skolen på lik linje som sine medelever, av ulike årsaker. Noen av de som kan føle på dette er elever som sliter med sine lese- og skriveferdigheter (Lyster, 2019, s. 16). Disse elevene ...
 • " Å bare være søsken" 

  Rognlien, Lena (Master thesis, 2024)
  Sammendrag Bakgrunn Bakgrunn for studien er undersøke unge voksnes opplevelser av å være pårørende til søsken med spiseforstyrrelser. Det ønskes å se på deres opplevelser med en helsefremmende tilnærming, opp mot allerede ...
 • Fra globale problemer til lokale realiteter 

  Bjørklund, Emelie Tufte (Master thesis, 2024)
  Formålet med denne masteroppgaven er å undersøke hvordan stedsbasert læring kan integreres i samfunnsfagundervisningen for å fremme forståelse for bærekraftig utvikling og demokrati og medborgerskap. Gjennom en kombinasjon ...
 • Code-Switching in the TV-series Førstegangstjenesten 

  Rehman, Daniyal (Master thesis, 2024)
  This thesis provides a sociolinguistic analysis of code-switching to English in the first season of the Norwegian TV-series Førstegangstjenesten. The purpose of the research is to find out what social and non-linguistic ...
 • Foreldreveiledningsprogrammer for foreldre med kognitive vansker 

  Frigstad, Kunlanat (Master thesis, 2024)
  Sammendrag Formål og problemstilling: I denne litteraturstudien søkes det å oppsummere eksisterende forskning om at effektiv foreldreveiledning er for foreldre med kognitive vansker. I denne masteroppgaven ble det valgt ...

Vis flere