Select a community to browse its collections.

2 Doktoravhandlinger ved Universitetet i Sørøst-Norge [231]
3 Masteroppgaver [3819]
4 Studentarbeider av lavere grad [217]
5 Forskningssentrene [774]
6 Skriftserier [414]
 • Data Analysis and Modelling of Induction Hardening Processes 

  Panzeri Reyes, Stefano Fernando (Master thesis, 2023)
  In collaboration with ENRX, this project conducted a technical feasibility study focused on data collection and analysis. The project involved gathering operational data from induction hardening machines owned by various ...
 • Skoleleders rolle i arbeidet med skolens digitale kompetanseutvikling 

  Nygård, Charlotte Hellesen (Master thesis, 2023)
  Denne masteroppgaven har som formål å sette søkelyset på digital kompetanseutvikling i skolen og skoleleders rolle i dette arbeidet. Problemstillingen «Hvordan opplever skoleleder sin rolle i arbeidet med skolens digitale ...
 • Profesjonsfagleg digital kompetanse hos lærarar 

  Mathiassen, Marit (Master thesis, 2023)
  Opplæringslova slår fast at ein del av skulen sitt oppdrag er å ruste elevar til «å meistre liva sine og delta i arbeid og fellesskap i samfunnet» (Opplæringslova, 2022). Digitaliseringa i samfunnet vert spegla i skulen, ...
 • Den krevende balansen mellom retten til familieliv og hensynet til barnets beste 

  Oldervik, Susanne (Master thesis, 2021)
  Hvordan vi i dagens Norge forstår familien som institusjon og oppvekstsvilkår preges av barnets beste interesse i sentrum. Ved en omsorgsovertagelse der barneperspektivet er i førersetet, vil barneverntjenestens vurdereringer ...
 • Lærerspesialisten i profesjonsfaglig digital kompetanse 

  Andreassen, Susanne Marie Holthe (Master thesis, 2023)
  Temaet for prosjektet er lærerspesialisten i profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK). Studien undersøker hvilke kjennetegn lærerspesialisten har i arbeidet med PfDK, hvilke arbeidsoppgaver som har vært sentrale, og ...

View more