Select a community to browse its collections.

2 Doktoravhandlinger ved Universitetet i Sørøst-Norge [192]
3 Masteroppgaver [3012]
4 Studentarbeider av lavere grad [190]
5 Forskningssentrene [771]
6 Skriftserier [382]
 • Barnets stemme i tverretatlig samarbeid 

  Haraldstad, Silje Marie; Pettersen, Silje Kjelstrup (Master thesis, 2022)
  Denne studien har til hensikt å belyse barnets stemme og medvirkning i et tverretatlig samarbeid hos barn med autismespekterforstyrrelser. Barnekonvensjonen (2003) artikkel 12 slår fast at alle barn har rett til å gi uttrykk ...
 • Undergraduate biology students' model-based reasoning in the laboratory: Exploring the role of drawings, talk, and gestures 

  Sjøberg, Mari Heum; Furberg, Anniken; Knain, Erik (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  This paper reports on a case study of undergraduate biology students' drawing-based modeling and how this process plays out in naturalistic dialogues. Recent research has revealed the importance of drawings, talk, and ...
 • Friluftslivets betydning for mestringstro 

  Stray, Maria (Master thesis, 2022)
  Haukeland (2020) argumenterer for at nærvær i natur kan påvirke elevers opplevelse av livsmestring positivt. Dette får støtte av Leirhaug et al. (2020) som viser til at kun tolv timer med friluftslivundervisning kunne føre ...
 • Modal analysis of piezoelectrically actuated plates with built-in stress by computationally augmented interferometric experiments 

  Salmani, Hamed; Bodo, Elisabetta; Hanke, Ulrik; Vogl, Andreas; Jain, Shruti; Merlo, Sabina; Halvorsen, Einar (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  The conventional laser doppler vibrometers for modal analysis of micro-structures are expensive and sometimes inaccessible. In this work, a compact, fiber-based interferometric setup is used to carry out the modal analysis ...
 • Estetisk potensial i multimodale narrative apper 

  Hagen, Anette (Doctoral thesis, 2022)
  I denne avhandlingen undersøker jeg en type multimodale tekster som kan kalles narrative apper. Målet med og motivasjonen for dette prosjektet er å komme fram til ny kunnskap om de estetiske sidene ved disse tekstene. I ...

View more