Velg et delarkiv for å bla i samlingene

2 Doktoravhandlinger ved Universitetet i Sørøst-Norge [231]
3 Masteroppgaver [3821]
4 Studentarbeider av lavere grad [217]
5 Forskningssentrene [774]
6 Skriftserier [414]
 • No 

  Singh, Manvir (Master thesis, 2022)
  A predictive system based on structured and unstructured data to gather and tag overall mood about a company and use it to correlate and predict stock prices for the company
 • An assessment of Longship-like CCS projects in Singapore and China 

  Bråtalien, Eivind (Master thesis, 2023)
  In this master’s thesis, the potential for CCS projects similar to Longship in Singapore and China was investigated. This was done on the background that climate change is a looming threat, and carbon capture and storage ...
 • Den krevende balansen mellom retten til familieliv og hensynet til barnets beste 

  Oldervik, Susanne (Master thesis, 2021)
  Sammendrag Hvordan vi i dagens Norge forstår familien som institusjon og oppvekstsvilkår preges av barnets beste interesse i sentrum. Ved en omsorgsovertagelse der barneperspektivet er i førersetet, vil barneverntjenestens ...
 • Skoleleders rolle i arbeidet med skolens digitale kompetanseutvikling 

  Nygård, Charlotte Hellesen (Master thesis, 2023)
  Denne masteroppgaven har som formål å sette søkelyset på digital kompetanseutvikling i skolen og skoleleders rolle i dette arbeidet. Problemstillingen «Hvordan opplever skoleleder sin rolle i arbeidet med skolens digitale ...
 • Profesjonsfagleg digital kompetanse hos lærarar 

  Mathiassen, Marit (Master thesis, 2023)
  Opplæringslova slår fast at ein del av skulen sitt oppdrag er å ruste elevar til «å meistre liva sine og delta i arbeid og fellesskap i samfunnet» (Opplæringslova, 2022). Digitaliseringa i samfunnet vert spegla i skulen, ...

Vis flere